Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.


bywają-tacy-którzy-wiedzą-że-kłamią-a-jednak-nie-cofają-ę-przed-tym-bywają-tacy-którzy-kłamią-lecz-o-tym-nie-wiedzą-ale-nie-brak-też
anna jokaibywajątacyktórzywiedzążekłamiąjednakniecofająsięprzedtymlecztymwiedząalebrakteżniespodzianekbywająmyśląpodczasgdymówiąprawdębywają tacyktórzy wiedząże kłamiąjednak nienie cofającofają sięsię przedprzed tymbywają tacyktórzy kłamiąlecz oo tymtym nienie wiedząale nienie brakbrak teżteż niespodzianekbywają ii tacyktórzy myśląże kłamiąpodczas gdygdy mówiąmówią prawdęa jednak niejednak nie cofająnie cofają sięcofają się przedsię przed tymlecz o tymo tym nietym nie wiedząale nie braknie brak teżbrak też niespodzianekbywają i tacypodczas gdy mówiągdy mówią prawdę

Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu. -Anonim
są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś
Zazwyczaj tacy, którym brak wiedzy, wmawiają sobie, że wiele umieją, ci zaś, którzy są całkiem głupi, mniemają, że wszystko wiedzą. -Giordano Bruno
zazwyczaj-tacy-którym-brak-wiedzy-wmawiają-sobie-że-wiele-umieją-zaś-którzy-są-całkiem-głupi-mniemają-że-wszystko-wiedzą
Są dwa rodzaje ludzi - tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją. -Tom Clancy
są-dwa-rodzaje-ludzi-tacy-którym-wszystko-trzeba-tłumaczyć-i-tacy-którzy-i-tak-wszystko-rozumieją
Bywają wreszcie i tacy, co zwykli głosić o cnocie: cnota jest konieczna; w głębi duszy wierzą jednak tylko w to, iż policja jest niezbędna. -Friedrich Nietzsche
bywają-wreszcie-i-tacy-co-zwykli-głosić-o-cnocie-cnota-jest-konieczna-w-głębi-duszy-wierzą-jednak-tylko-w-to-iż-policja-jest-niezbędna