Bywają wędrowcy, którzy mylą kwiaty z gwiazdami.


bywają-wędrowcy-którzy-mylą-kwiaty-z-gwiazdami
guillaume appolinairebywająwędrowcyktórzymyląkwiatygwiazdamibywają wędrowcyktórzy myląmylą kwiatykwiaty zz gwiazdamiktórzy mylą kwiatymylą kwiaty zkwiaty z gwiazdamiktórzy mylą kwiaty zmylą kwiaty z gwiazdamiktórzy mylą kwiaty z gwiazdami

By­wają wędrow­cy, którzy mylą kwiaty z gwiazdami.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...Bywają ludzie, którzy odnajdują młodość swoją dopiero u schyłku życia.