Bywają wśród ludzi takie drzwi, od których klucz wręcza się umarłym.


bywają-wśród-ludzi-takie-drzwi-od-których-klucz-wręcza-ę-umarłym
maria kuncewiczbywająwśródludzitakiedrzwiodktórychkluczwręczasięumarłymbywają wśródwśród ludziludzi takietakie drzwiod którychktórych kluczklucz wręczawręcza sięsię umarłymbywają wśród ludziwśród ludzi takieludzi takie drzwiod których kluczktórych klucz wręczaklucz wręcza sięwręcza się umarłymbywają wśród ludzi takiewśród ludzi takie drzwiod których klucz wręczaktórych klucz wręcza sięklucz wręcza się umarłymbywają wśród ludzi takie drzwiod których klucz wręcza sięktórych klucz wręcza się umarłym

Miłość jest jak klucz, który ot­wiera te drzwi w naszej duszy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.Takie małe śmiesznostki odkrywane u ludzi, których się kocha, jeszcze bardziej wiążą.Nie oglądam się za siebie, chyba że po to, aby sprawdzić, czy zamknęłam drzwi na klucz.Sta­ry klucz rdzą pok­ry­ty ot­worzy drzwi do marzeń niezdobytych.Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów.Nigdy nie trać cierpliwości - to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi.