Bywają wady więcej warte jak niektóre cnoty.


bywają-wady-więcej-warte-jak-niektóre-cnoty
władysław walenty fedorowiczbywająwadywięcejwartejakniektórecnotybywają wadywady więcejwięcej wartewarte jakjak niektóreniektóre cnotybywają wady więcejwady więcej wartewięcej warte jakwarte jak niektórejak niektóre cnotybywają wady więcej wartewady więcej warte jakwięcej warte jak niektórewarte jak niektóre cnotybywają wady więcej warte jakwady więcej warte jak niektórewięcej warte jak niektóre cnoty

Do epoki należą określone cnoty jak również określone wady, które pozostają ze sobą w związku.Jeśli w kobiecie kocha się najbardziej jej wady, muszą być naprawdę wiele warte.Pycha jest zwierciadłem, które zawsze schlebia: pomniejsza nasze wady, powiększa nasze cnoty.Prawda w ogóle jest fikcją, istnieją tylko różne formy fikcji, niektóre bywają zbawieniem.Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani.Niektóre wady dają o sobie znać czynami oddzielnymi i ściśle określonymi, na przykład łakomstwem czy rozpustą. Ale pycha to rodzaj stanu nieprzerwanego, permanentnego. Przypomina instynkt samozachowawczy.