Cóż, że otwarta przyłbica, kiedy łeb zakuty.


cóż-że-otwarta-przyłbica-kiedy-łeb-zakuty
anonimcóżżeotwartaprzyłbicakiedyłebzakutyże otwartaotwarta przyłbicakiedy łebłeb zakutyże otwarta przyłbicakiedy łeb zakuty

Cóż, że ot­warta przyłbi­ca, kiedy łeb pod nią zakuty!  -Jacek Wejroch
cóż-że ot­warta-przyłbi­ca-kiedy-łeb-pod-ą-zakuty 
Wszystkim droga otwarta i gościniec bity, nie wszyscy mają jedne sławy apetyty. Próżno pieką piecucha leniwe zgagi, próżny sławy apetyt, kiedy bez odwagi. -Wacław Potocki
wszystkim-droga-otwarta-i-gościniec-bity-nie-wszyscy-mają-jedne-sławy-apetyty-próżno-pieką-piecucha-leniwe-zgagi-próżny-sławy-apetyt-kiedy
Na cóż zda się wysoka stopa, kiedy but jest zbyt ciasny. -Krystyna Sylwestrzak
na-cóż-zda-ę-wysoka-stopa-kiedy-but-jest-zbyt-ciasny