Cóż może powiedzieć ktoś opuszczony przez słowa?


cóż-może-powiedzieć-ktoś-opuszczony-przez-słowa
anna kamieńskacóżmożepowiedziećktośopuszczonyprzezsłowacóż możemoże powiedziećpowiedzieć ktośktoś opuszczonyopuszczony przezprzez słowacóż może powiedziećmoże powiedzieć ktośpowiedzieć ktoś opuszczonyktoś opuszczony przezopuszczony przez słowacóż może powiedzieć ktośmoże powiedzieć ktoś opuszczonypowiedzieć ktoś opuszczony przezktoś opuszczony przez słowacóż może powiedzieć ktoś opuszczonymoże powiedzieć ktoś opuszczony przezpowiedzieć ktoś opuszczony przez słowa

Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia, w każdej minucie każdego dniaWięcej bredni powiedzieć może głupiec w pięciu minutach niż mędrzec przez pięć lat odgadnąć.Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?.Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających? po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.