Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje?


cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
william jamescóżnampofilozofiialboreligiiktóraniepomagażyćtoobchodziżycieczybógstworzyłzłotylkotolerujecóż namnam popo filozofiifilozofii alboalbo religiiktóra nienie pomagapomaga żyćobchodzi życieczy bógbóg stworzyłstworzył złoczy jeje tylkotylko tolerujecóż nam ponam po filozofiipo filozofii albofilozofii albo religiiktóra nie pomaganie pomaga żyćcóż to obchodziczy bóg stworzyłbóg stworzył złoczy je tylkoje tylko tolerujecóż nam po filozofiinam po filozofii albopo filozofii albo religiiktóra nie pomaga żyćcóż to obchodzi życieczy bóg stworzył złoczy je tylko tolerujecóż nam po filozofii albonam po filozofii albo religii

Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie.Cały ten tylko mój, moimi oczami widziany i sercem przeżywany świat - to wspaniałe piękno, które stworzyło się samo? Czy Bóg je stworzył? Czy wymyślił człowiek? Czy szatan, żeby omamić, zauroczyć, rozkochać a potem zabrać, zgasić, kazać opuścić?Bóg stworzył i grzech. Po cóż się wyz­by­wać grzechu, sko­ro to rzecz boska? Cóż! Czy zawsze będziemy żyć w niewoli nakazującej maskowanie naszych uczuć? Czy trzeba będzie bezustannie chwalić i zgadzać się? Czy tyrania sięgnie w głąb naszych myśli? Któż ma prawo żądać od nas takiego bałwochwalstwa? Co prawda człowiek jest istotą tak słabą, że zgadza się na składanie takich hołdów i bez żadnej racji ich się domaga.Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną, ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam, z niczego?Czy pani wie, co to jest nie przynieść człowiekowi nadziei? To gorzej niż go oślepić i zabić. Ja wiem, że on czeka na tę nadzieję, i to ode mnie. Ja nie mogę z nim rozmawiać; ja czuję, że sam nie powinienem żyć. Cóż jest warte własne życie, jeśli się innym nie przynosi nadziei?