Cóż pisać o miłości, gdyśmy nie kochani.


cóż-pisać-o-miłoś-gdyśmy-nie-kochani
joachim du bellaycóżpisaćmiłościgdyśmyniekochanicóż pisaćpisać oo miłościgdyśmy nienie kochanicóż pisać opisać o miłościgdyśmy nie kochanicóż pisać o miłości

Popełniamy błąd, kiedy chcemy być kochani, zamiast samemu kochać. Strach przed utratą miłości robi z nas tchórzy. -Charlotte Yonge
popełniamy-błąd-kiedy-chcemy-być-kochani-zamiast-samemu-kochać-strach-przed-utratą-miłoś-robi-z-nas-tchórzy
To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości. -Lew Tołstoj
to-że-jest-nam-dobrze-kiedy-kochamy-i-kiedy-jesteśmy-kochani-dowodzi-że-dobro-naszego-życia-tkwi-tylko-w-miłoś
To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości. -Lew Tołstoj
to-że-jest-nam-dobrze-kiedy-kochamy-i-kiedy-jesteśmy-kochani-dowodzi-że-dobro-naszego-życia-tkwi-tylko-w-miłoś
Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni. -Jack London
ludzie-którzy-pisać-nie-potrafią-piszą-zbyt-wiele-o-tych-którzy-pisać-powinni