Cóż pisać o miłości, gdyśmy nie kochani.


cóż-pisać-o-miłoś-gdyśmy-nie-kochani
joachim du bellaycóżpisaćmiłościgdyśmyniekochanicóż pisaćpisać oo miłościgdyśmy nienie kochanicóż pisać opisać o miłościgdyśmy nie kochanicóż pisać o miłości

Popełniamy błąd, kiedy chcemy być kochani, zamiast samemu kochać. Strach przed utratą miłości robi z nas tchórzy.To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.MIŁOŚĆ: BRAK MIŁOŚCI :SPOKÓJ, SA­MOT­NOŚĆ, EGOIZM, EGOCENTRYZM... LĘK NIEPOKÓJ EUFORIA SZCZĘŚCIE ZAZDROŚĆ BÓL SMUTEK TĘSKNOTA CIERPIENIE EKSTAZA WSPÓŁCZUCIE RA­DOŚĆ .... ŁAT­WIEJ­SZE NIE ZNACZY PIĘKNIEJ­SZE KOCHANI!!! IN­SP. KARACZAN Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości.