Cóż po us­ta­wach bez obyczaj­ności w narodzie? 


cóż-po us­­wach-bez-obyczaj­noś-w narodzie 
horacycóżpo us­ta­wachbezobyczaj­nościw narodzie cóż po us­ta­wachpo us­ta­wach bezbez obyczaj­nościcóż po us­ta­wach bezpo us­ta­wach bez obyczaj­nościcóż po us­ta­wach bez obyczaj­ności

Cóż po ustawach bez obyczajności w narodzie? -Horacy
cóż-po-ustawach-bez-obyczajnoś-w-narodzie
Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa. -Michal Viewegh
trud­no-jest mówić-o po­ważnych-spra­wach-bez-wys­tar­czają­go-słownictwa
Jeśli ktoś nie dba zbyt­nio o prawdę w spra­wach drob­nych, nie można mu ufać w spra­wach istotnych. -Albert Einstein
jeśli-ktoś-nie dba-zbyt­nio-o prawdę-w spra­wach-drob­nych-nie można-mu ufać-w spra­wach-istotnych