Cóż po bogactwie, jeśli używać się wzbraniasz.


cóż-po-bogactwie-śli-używać-ę-wzbraniasz
horacycóżpobogactwiejeśliużywaćsięwzbraniaszcóż popo bogactwiejeśli używaćużywać sięsię wzbraniaszcóż po bogactwiejeśli używać sięużywać się wzbraniaszjeśli używać się wzbraniasz

Jeśli wsku­tek nad­mier­ne­go jedze­nia ut­kniesz w drzwiach fron­to­wych czy­jegoś dom­ku, będziesz zmuszo­ny poz­wo­lić swe­mu gos­po­darzo­wi używać twoich tyl­nych łapek za­miast wie­sza­ka na ręczni­ki. Cóż, tak to bywa.Jeśli nie będziecie używać oczu waszych po to, aby widzieć, to będziecie używać ich po to, aby płakać.Miłość objawia się w niezmierzonym bogactwie postaci.Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno… Pewnie nie na darmoCóż ko­mu z te­go, że zjadł wszys­tkie ro­zumy, jeśli nie ma własnego.A jeśli serce jest tylko mięśniem, cóż po urodzie wszechrzeczy.