Cóż po tytule, gdy pusto w artykule!


cóż-po-tytule-gdy-pusto-w-artykule
joanna wyszkowskacóżpotytulegdypustoartykulecóż popo tytulegdy pustopusto ww artykulecóż po tytulegdy pusto wpusto w artykulegdy pusto w artykule

Obudził się przed piątą. Za ok­nem lało, deszcz wys­tu­kiwał swo­je melodie. Położył rękę na po­duszkę obok. Pusto... Już zaw­sze będzie pusto... Bez niej.Cytaty zawsze mają w sobie coś pusto-odświętnego, a artykuły - wulgaryzującego.Cóż pozostało we mnie, gdy stał się cień. . . ?Cóż winna batuta, gdy błędy tkwią w nutach.Gdy zniszczy­my miłość i przy­jaźń, cóż war­tościowe­go pozostanie?