Cóż robić, trzeba pokazywać swą twarz wszędzie, gdzie się ją ma.


cóż-robić-trzeba-pokazywać-swą-twarz-wszędzie-gdzie-ę-ją
anne louise stael - holsteincóżrobićtrzebapokazywaćswątwarzwszędziegdziesięcóż robićtrzeba pokazywaćpokazywać swąswą twarztwarz wszędziegdzie siętrzeba pokazywać swąpokazywać swą twarzswą twarz wszędziegdzie się jątrzeba pokazywać swą twarzpokazywać swą twarz wszędziegdzie się ją matrzeba pokazywać swą twarz wszędzie

Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić.Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Erotyka już się nie kalkuluje. Publiczność żąda teraz świeżości i naturalności. Zamiast biustu trzeba pokazywać serce.W krajach umiarkowanych prawo jest wszędzie roztropne, wszędzie znane i najdrobniejsi urzędnicy mogą się go trzymać. Ale w despotyzmie, gdzie prawem jest tylko wola księcia, choćby nawet książę był roztropny, w jaki sposób urzędnik mógłby się kierować wolą, której nie zna? Musi się kierować własną.