Cóż tam, panie, w polityce?


cóż-tam-panie-w-polityce
stanisław wyspiańskicóżtampaniepolitycecóż tamw polityce

Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno?!Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . .Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje?Nie ma fe­tyszów w polityce.tam­ta ro­sa na tra­wie tam­te gwiaz­dy na niebie tam­ten nasz czas utracony Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.