Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno?!


cóż-tam-panie-w-polityce-chińczyki-trzymają-ę-mocno
stanisław wyspiańskicóżtampaniepolitycechińczykitrzymająsięmocnocóż tamw politycechińczyki trzymajątrzymają sięchińczyki trzymają się

Cóż tam, panie, w polityce?Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość.Dobrze wyciosane kamienie trzymają się bez cementu.Istnieją przywary, które trzymają się nas jedynie przez inne, skoro się zetnie pień, wraz usuwa się je jak gałęzie.Są ta­kie ma­giczne miej­sca które czasami od­wie­dzam z tobą gdy odpływasz w dotyku drżących fal dreszczy… mi­mo, że ścis­kam cię mocno lecz cóż z tego sko­ro zat­rzy­mać cię nie mogę dra­piesz, wciągasz mnie głębiej prag­niesz, krzyczysz… jeszcze więc ule­gam sza­lonej fali za­mykam oczy i odpływam z tobą… Kobietę naprzód trzyma się w ramionach, potem one trzymają nas pod rękę, a wreszcie włażą nam na głowę.