Cóż to, czy zawsze przyroda ma naprawiać to, co ludzie niszczą?


cóż-to-czy-zawsze-przyroda-naprawiać-to-co-ludzie-niszczą
karel capekcóżtoczyzawszeprzyrodanaprawiaćcoludzieniszczączy zawszezawsze przyrodaprzyroda mama naprawiaćco ludzieludzie niszczączy zawsze przyrodazawsze przyroda maprzyroda ma naprawiaćco ludzie niszczączy zawsze przyroda mazawsze przyroda ma naprawiaćczy zawsze przyroda ma naprawiać

Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej: naprawiać zło złymi czynami.Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje?Sztuka to sama przyroda, tylko przyroda uświadomiona niejako.Przyroda zawsze jest piękna nawet we łzach.Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach.Cóż! Czy zawsze będziemy żyć w niewoli nakazującej maskowanie naszych uczuć? Czy trzeba będzie bezustannie chwalić i zgadzać się? Czy tyrania sięgnie w głąb naszych myśli? Któż ma prawo żądać od nas takiego bałwochwalstwa? Co prawda człowiek jest istotą tak słabą, że zgadza się na składanie takich hołdów i bez żadnej racji ich się domaga.