Cóż to jest historia? To gwóźdź, na którym wieszam moje powieści.


cóż-to-jest-historia-to-gwóźdź-na-którym-wieszam-moje-powieś
aleksander dumascóżtojesthistoriatogwóźdźnaktórymwieszammojepowieścijest historiana którymktórym wieszamwieszam mojemoje powieścicóż to jestna którym wieszamktórym wieszam mojewieszam moje powieścicóż to jest historiana którym wieszam mojektórym wieszam moje powieścina którym wieszam moje powieści

Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję.Gdy kocham świat takim, jakim jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce.Jestem przeciwko celibatowi. Cóż to za sytuacja nie mieć pod ręką nikogo, kto byłby odpowiedzialny za moje kłopoty.No cóż, kończyć mu­sisz na dziś ale nie mar­tw się, jut­ro też jest dzień w którym będziesz mógł w czymś zaradzić.Historia wielkich wydarzeń na tym świecie zaledwie jest historią jego zbrodni.I cóż z te­go, że od­na­lazłeś bajkę z dzieciństwa, sko­ro nie od­najdu­jesz w so­bie te­go