Cóż to jest tron? Kawałek drewna pokryty aksamitem.


cóż-to-jest-tron-kawałek-drewna-pokryty-aksamitem
napoleon bonapartecóżtojesttronkawałekdrewnapokrytyaksamitemjest tronkawałek drewnadrewna pokrytypokryty aksamitemcóż to jestkawałek drewna pokrytydrewna pokryty aksamitemcóż to jest tronkawałek drewna pokryty aksamitem

Kawałek mięsa jest lepszy niż kawałek chleba, nawet pod względem składu chemicznego!Człowiek jest jak skrzypce; dopiero kiedy ostatnia struna pęknie, staje się kawałkiem drewna.Tron w sercu kobiety jest elekcyjny i zawsze wakujący.Ciężkim brzemieniem jest prawda, kiedy ją trzeba nieść przed tron książąt.Miłość jed­nos­tron­na jest tra­gedią, wza­jem­na komedią.Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających?