Cóż to jest zdrada? - jest to zręczność w dotrzymaniu kroku wydarzeniom.


cóż-to-jest-zdrada-jest-to-zręczność-w-dotrzymaniu-kroku-wydarzeniom
henryk manncóżtojestzdradazręcznośćdotrzymaniukrokuwydarzeniomjest zdradajestzręczność ww dotrzymaniudotrzymaniu krokukroku wydarzeniomcóż to jestjest to zręcznośćzręczność w dotrzymaniuw dotrzymaniu krokudotrzymaniu kroku wydarzeniomcóż to jest zdradajest to zręcznośćjest to zręczność wzręczność w dotrzymaniu krokuw dotrzymaniu kroku wydarzeniomjest to zręczność wjest to zręczność w dotrzymaniuzręczność w dotrzymaniu kroku wydarzeniom

Zdrada jest jedynie konsekwencją małżeństwa.Zręczność to talent, aby dojrzeć akurat kres każdej rzeczy.Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających? W miłości Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.