Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.


cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie
thomas carlylecóżtotakiegowiedzanicinnegojakzapisanedoświadczenietakiego wiedzanic innegoinnego jakjak zapisanezapisane doświadczeniecóż to takiegonic innego jakinnego jak zapisanejak zapisane doświadczeniecóż to takiego wiedzanic innego jak zapisaneinnego jak zapisane doświadczenienic innego jak zapisane doświadczenie

Cóż to ta­kiego wie­dza? Nic in­ne­go jak za­pisa­ne doświadczenie.Doświadczenie nie jest niczym innym jak pamięcią. Cała wiedza jest przypomnieniem.Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa?Bogactwo, wiedza, doświadczenie - to wszystko przychodzi za późno w życiu.Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.