Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.


cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie
thomas carlylecóżtotakiegowiedzanicinnegojakzapisanedoświadczenietakiego wiedzanic innegoinnego jakjak zapisanezapisane doświadczeniecóż to takiegonic innego jakinnego jak zapisanejak zapisane doświadczeniecóż to takiego wiedzanic innego jak zapisaneinnego jak zapisane doświadczenienic innego jak zapisane doświadczenie

Cóż to ta­kiego wie­dza? Nic in­ne­go jak za­pisa­ne doświadczenie. -Thomas Carlyle
cóż-to ­kiego-wie­dza-nic-in­ne­go-jak za­pisa­ne-doświadczenie
Doświadczenie nie jest niczym innym jak pamięcią. Cała wiedza jest przypomnieniem. -Thomas Hobbes
doświadczenie-nie-jest-niczym-innym-jak-pamięą-cała-wiedza-jest-przypomnieniem
Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa? -Soren Aabye Kierkegaard
cóż-zatem-innego-spaja-doczesność-z-wiecznośą-jak-nie-miłość-która-przede-wszystkim-i-właśnie-dlatego-kiedy-wszystko-przeminęło-istnieje
Bogactwo, wiedza, doświadczenie - to wszystko przychodzi za późno w życiu. -Andre Gide
bogactwo-wiedza-doświadczenie-to-wszystko-przychodzi-za-późno-w-życiu
Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu. -Emanuel Kant
wszystka-wiedza-pochodzi-z-doświadczenia-doświadczenie-jest-produktem-rozumu
Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic