Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom.


cóż-to-za-ężka-praca-podobać-ę-nieciekawym-ludziom
heinrich heinecóżtozaciężkapracapodobaćsięnieciekawymludziomza ciężkaciężka pracapracapodobaćpodobać sięsię nieciekawymnieciekawym ludziomcóż to zaza ciężka pracaciężka pracapodobać siępodobać się nieciekawymsię nieciekawym ludziomcóż to za ciężkaza ciężka pracapodobać się nieciekawympodobać się nieciekawym ludziomcóż to za ciężka pracapodobać się nieciekawym ludziom

Cóż to za ciężka pra­ca - po­dobać się niecieka­wym ludziom. -Heinrich Heine
cóż-to za ężka-pra­ca- po­dobać ę-niecieka­wym-ludziom
Za­pom­nienie to sztu­ka. Właśnie ją osiągnęłam ciężką pracą, jed­nak efekt jest niesa­mowi­ty - słońce świeci jaśniej. -chrupcia
za­pom­nienie-to sztu­ka-właśnie-ją osiągnęłam-ężką-pracą-jed­nak-efekt-jest niesa­mowi­ty- słoń-świeci-jaśniej
Kobieta musi być na tyle intelektualistką, by podobać się mężczyznom głupim i na tyle głupia, by podobać się inteligentnym. -Zsa Zsa Gabor
kobieta-musi-być-na-tyle-intelektualistką-by-podobać-ę-mężczyznom-głupim-i-na-tyle-głupia-by-podobać-ę-inteligentnym
Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi
mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe. -Maria Konopnicka
oj-nie-jest-ężka-chwila-kiedy-sypią-mogiłę-ale-jest-ężka-chwila-kiedy-rzucasz-to-co-miłe