cóż za nieroz­wa­ga !  -- zaufać milczeniu.


cóż-za nieroz­wa­ga- -zaufać-milczeniu
thrillofitcóżza nieroz­wa­ga zaufaćmilczeniucóż za nieroz­wa­gazaufaćzaufać milczeniuzaufać milczeniu

Musisz sam sobie zaufać, aby mogli zaufać Ci inniBy zaufać ko­muś trze­ba doj­rzeć, by zaufać so­bie, na powrót trze­ba stać się dzieckiem.Je­zioro bez fal Nieroz­wiany wiat­rem smog Zobojętnienie Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje?Prawdziwa miłość cierpi w milczeniu.Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.