Cóż znaczą słowa! Łzy są ważne.


cóż-znaczą-słowa-Łzy-są-ważne
irina griekowacóżznacząsłowaŁzyważnecóż znacząznaczą słowaŁzy sąsą ważnecóż znaczą słowaŁzy są ważne

Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Lu­bi, kocha, sza­nuje - mało kto pa­mięta co znaczą te słowa.Dob­re są tyl­ko ta­kie cza­sy, w których słowa coś znaczą.Oczekiwanie Słowa co nic nie znaczą Rozczarowanie inspirowane....M.....17.06.2015 றiℓℓ...Do­piero wpat­rując się w kwitnący krzew jaśmi­nu, w pełni ro­zumiemy, co znaczą słowa Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.