Córki są własnością matek.


córki-są-własnośą-matek
maria meiedźwieckacórkiwłasnościąmatekcórki sąsą własnościąwłasnością matekcórki są własnościąsą własnością matekcórki są własnością matek

Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych. -Oscar Wilde
wszyscy-mężczyź-są-własnośą-matek-i-to-jest-jedyna-prawdziwa-definicja-określająca-czym-właściwie-jest-własność-kobiet-zamężnych
Brzydota kobiet jest także pewnego rodzaju dobrem naturalnym - wiernych żon i matek. -Stanisław Breyer
brzydota-kobiet-jest-także-pewnego-rodzaju-dobrem-naturalnym-wiernych-żon-i-matek
We wnętrznościach matek jesteśmy już związani, krępują nas potem pieluchy, a następnie prawa towarzyskie. -Ignacy Piotr Legatowicz
we-wnętrznościach-matek-jesteśmy-już-związani-krępują-nas-potem-pieluchy-a-następnie-prawa-towarzyskie
Ach, te córki zawsze na świat przychodzą za wcześnie! -Magdalena Samozwaniec
ach-te-córki-zawsze-na-świat-przychodzą-za-wcześnie
Nic, co kochamy, nie jest naszą własnością. -Cosmus Flam
nic-co-kochamy-nie-jest-naszą-własnośą
Muzyka balowa sprawia, że matki słyszą gorzej niż zwykle - a córki lepiej. -Henryk Sienkiewicz
muzyka-balowa-sprawia-że-matki-słyszą-gorzej-ż-zwykle-a-córki-lepiej