Córki są własnością matek.


córki-są-własnośą-matek
maria meiedźwieckacórkiwłasnościąmatekcórki sąsą własnościąwłasnością matekcórki są własnościąsą własnością matekcórki są własnością matek

Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych.Brzydota kobiet jest także pewnego rodzaju dobrem naturalnym - wiernych żon i matek.We wnętrznościach matek jesteśmy już związani, krępują nas potem pieluchy, a następnie prawa towarzyskie.Ach, te córki zawsze na świat przychodzą za wcześnie!Nic, co kochamy, nie jest naszą własnością.Muzyka balowa sprawia, że matki słyszą gorzej niż zwykle - a córki lepiej.