Cała mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć!


cała-mądrość-cała-filozofia-życia-to-tylko-dobroć
stanisławcałamądrośćcałafilozofiażyciatotylkodobroćcała mądrośćcała filozofiafilozofia życiażyciatylko dobroćcała filozofia życiafilozofia życiacała filozofia życia

Cała mądrość życia w tej jedynie mieści się prawdzie - czekać i mieć nadzieję. -Aleksander Dumas
cała-mądrość-życia-w-tej-jedynie-mieś-ę-prawdzie-czekać-i-mieć-nadzieję
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski
prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie
Mówiłem:
mówiłem-to-osobliwe-by-cała-filozofia-sprowadzała-ę-do-tych-trzech-słów-mam-to-w-d
Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski
pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety! -Dina Kalinowska
z-punktu-widzenia-roślin-i-zwierząt-cała-ludzkość-jest-niepotrzebna-cała-ludzkość-zaśmieca-zabrudza-kwitnący-ogród-ziemi-wszyscy-jesteśmy