Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie.


cała-wiedza-suma-wszystkich-pytań-i-wszystkich-odpowiedzi-zawarta-jest-w-psie
franz kafkacaławiedzasumawszystkichpytańodpowiedzizawartajestpsiecała wiedzasuma wszystkichwszystkich pytańpytań ii wszystkichwszystkich odpowiedziodpowiedzi zawartazawarta jestjest ww psiesuma wszystkich pytańwszystkich pytań ipytań i wszystkichi wszystkich odpowiedziwszystkich odpowiedzi zawartaodpowiedzi zawarta jestzawarta jest wjest w psiesuma wszystkich pytań iwszystkich pytań i wszystkichpytań i wszystkich odpowiedzii wszystkich odpowiedzi zawartawszystkich odpowiedzi zawarta jestodpowiedzi zawarta jest wzawarta jest w psiesuma wszystkich pytań i wszystkichwszystkich pytań i wszystkich odpowiedzipytań i wszystkich odpowiedzi zawartai wszystkich odpowiedzi zawarta jestwszystkich odpowiedzi zawarta jest wodpowiedzi zawarta jest w psie

Pytanie o sens życia jest najbardziej naglącym ze wszystkich ludzkich pytań.Bóg - to suma wszystkich naszych wyrzeczeń.Próżność jest źródłem wszystkich złych, lecz również niemal wszystkich dobrych uczynków.Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna.We wszystkich dziedzinach życia wymagana jest obecnie fachowa wiedza. Jedyni dziś amatorzy to politycy.Jedno rozwiane złudzenie przyczynia się do rozwiania wszystkich pozostałych i pozwala zgłębić całą otchłań człowieczej niedoli.