Całe życie - carpe diem, ale lepiej jest, gdy chwilę, tę maleńką, tę ulotną, spędzisz ze mną, moje złotko.


całe-życie-carpe-diem-ale-lepiej-jest-gdy-chwilę-tę-maleńką-tę-ulotną-spędzisz-ze-mną-moje-złotko
anonimcałeżyciecarpediemalelepiejjestgdychwilęmaleńkąulotnąspędziszzemnąmojezłotkocałe życieżyciecarpecarpe diemale lepiejlepiej jestgdy chwilętę maleńkątę ulotnąspędzisz zeze mnąmoje złotkocałe życiecarpe diemale lepiej jestspędzisz ze mną

Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze. -Henri Bergson
gdy-ę-całe-życie-poświęło-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobrze
Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra.... -Henri Bergson
gdy-całe-życie-poświęło-ę-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobra
Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu. -Ezop
lepiej-umrzeć-od-razu-ż-całe-życie-przepędzić-w-strachu
Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy. -Ignacy Paderewski
ludzie-ę-mylą-za-dobroć-we-mnie-biorąc-moje-podobno-dobre-jakieś-tam-uczynki-to-nie-dobroć-mną-kieruje-lecz-słabe-moje-nerwy