Całe życie - carpe diem, ale lepiej jest, gdy chwilę, tę maleńką, tę ulotną, spędzisz ze mną, moje złotko.


całe-życie-carpe-diem-ale-lepiej-jest-gdy-chwilę-tę-maleńką-tę-ulotną-spędzisz-ze-mną-moje-złotko
anonimcałeżyciecarpediemalelepiejjestgdychwilęmaleńkąulotnąspędziszzemnąmojezłotkocałe życieżyciecarpecarpe diemale lepiejlepiej jestgdy chwilętę maleńkątę ulotnąspędzisz zeze mnąmoje złotkocałe życiecarpe diemale lepiej jestspędzisz ze mną

Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze.Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra....Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Idziemy przez świat sa­mot­nie, ale jeśli ma­my szczęście, to przez jedną chwilę na­leżymy do ko­goś i ta jed­na chwi­la poz­wa­la nam przet­rwać całe wy­pełnione sa­mot­nością życie.Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu.Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.