Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych.


całe-życie-czekamy-na-nadzwyczajnego-człowieka-zamiast-zwyczajnych-ludzi-przemieniać-w-nadzwyczajnych
hans urs von balthasarcałeżycieczekamynanadzwyczajnegoczłowiekazamiastzwyczajnychludziprzemieniaćnadzwyczajnychcałe życieżycie czekamyczekamy nana nadzwyczajnegonadzwyczajnego człowiekaczłowieka zamiastzamiast zwyczajnychzwyczajnych ludziludzi przemieniaćprzemieniać ww nadzwyczajnychcałe życie czekamyżycie czekamy naczekamy na nadzwyczajnegona nadzwyczajnego człowiekanadzwyczajnego człowieka zamiastczłowieka zamiast zwyczajnychzamiast zwyczajnych ludzizwyczajnych ludzi przemieniaćludzi przemieniać wprzemieniać w nadzwyczajnychcałe życie czekamy nażycie czekamy na nadzwyczajnegoczekamy na nadzwyczajnego człowiekana nadzwyczajnego człowieka zamiastnadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnychczłowieka zamiast zwyczajnych ludzizamiast zwyczajnych ludzi przemieniaćzwyczajnych ludzi przemieniać wludzi przemieniać w nadzwyczajnychcałe życie czekamy na nadzwyczajnegożycie czekamy na nadzwyczajnego człowiekaczekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiastna nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnychnadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych ludziczłowieka zamiast zwyczajnych ludzi przemieniaćzamiast zwyczajnych ludzi przemieniać wzwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych

Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia.Całe życie na coś czekamy... /słowa przyjaciółki/ W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie.ludzi poz­naję się całe życie Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.