Całe życie jest szkołą.


całe-życie-jest-szkołą
jan amos komeńskicałeżyciejestszkołącałe życieżycie jestjest szkołącałe życie jestżycie jest szkołącałe życie jest szkołą

Całe życie jest szkołą.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary.Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie.