całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
rychcikcałeżyciesamidęcałebiegnębyłemjes­tembędę~pa­wełrychlica całe życieżycie samsam idęidę całecałe życieżycie samsam biegnębiegnę całecałe życieżycie samsam byłem~pa­weł rychlicacałe życie samżycie sam idęsam idę całeidę całe życiecałe życie samżycie sam biegnęsam biegnę całebiegnę całe życiecałe życie samżycie sam byłemcałe życie sam idężycie sam idę całesam idę całe życieidę całe życie samcałe życie sam biegnężycie sam biegnę całesam biegnę całe życiebiegnę całe życie samcałe życie sam byłemcałe życie sam idę całeżycie sam idę całe życiesam idę całe życie samidę całe życie sam biegnęcałe życie sam biegnę całeżycie sam biegnę całe życiesam biegnę całe życie sambiegnę całe życie sam byłem

Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest. -George Bernard Shaw
sztuka-wypełnia-całe-życie-mężczyzny-o-miłoś-mówią-że-wypełnia-całe-życie-kobiety-choć-tak-nie-jest
Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg
le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. -James Joyce
człowiek-mógłby-żyć-samotnie-przez-całe-życie-ale-chociaż-sam-mógłby-wykopać-swój-własny-grób-musi-mieć-kogoś-kto-go-pochowa
Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa. -James Joyce
człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
całe-życie-pat­rzy­my-w ­den-zły-pun­kt-to tak-zwa­ny-pun­kt-śmier­-~pa­weł-rychlica 
Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka
przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać