Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu.


całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
jerzy leszczyńskicałowa­niew rękęna­giejko­bietyjest stratączasucałowa­nie w rękęw rękę na­giejna­giej ko­bietyko­biety jest stratąjest stratą czasucałowa­nie w rękę na­giejw rękę na­giej ko­bietyna­giej ko­biety jest stratąko­biety jest stratą czasucałowa­nie w rękę na­giej ko­bietyw rękę na­giej ko­biety jest stratąna­giej ko­biety jest stratą czasucałowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratąw rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu

Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna. -Piotr I
strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin
nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny. -Bernard Św
jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo -Konfucjusz
uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia. -Marilyn Monroe
sława-jest-jak-kawior-bardzo-przyjemnie-ść-go-od-czasu-do-czasu-ale-na-co-dzień-jest-nie-do-zniesienia