Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu.


całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
jerzy leszczyńskicałowa­niew rękęna­giejko­bietyjest stratączasucałowa­nie w rękęw rękę na­giejna­giej ko­bietyko­biety jest stratąjest stratą czasucałowa­nie w rękę na­giejw rękę na­giej ko­bietyna­giej ko­biety jest stratąko­biety jest stratą czasucałowa­nie w rękę na­giej ko­bietyw rękę na­giej ko­biety jest stratąna­giej ko­biety jest stratą czasucałowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratąw rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu

Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu.Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna.Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń.Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny.Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwoSława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.