Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu.


całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
charles chaplincałowanierękęnagiejkobietyjeststratączasucałowanie ww rękęrękę nagiejnagiej kobietykobiety jestjest stratąstratą czasucałowanie w rękęw rękę nagiejrękę nagiej kobietynagiej kobiety jestkobiety jest stratąjest stratą czasucałowanie w rękę nagiejw rękę nagiej kobietyrękę nagiej kobiety jestnagiej kobiety jest stratąkobiety jest stratą czasucałowanie w rękę nagiej kobietyw rękę nagiej kobiety jestrękę nagiej kobiety jest stratąnagiej kobiety jest stratą czasu

Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu.Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna.Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny.Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń.Istotną wadą kobiety jest to, że tracimy przez nie zbyt wiele czasu, ale jest to najpiękniej stracony czas.Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej.