Całuję oczęta - jeśli jesteś uśmiechnięta. Całuję buziaka - jeśli nie masz chłopaka. Całuję ramiona - jeśli jesteś spragniona. Całuję pozostałości - jeśli pragniesz miłości.


całuję-oczę-śli-jesteś-uśmiechnię-całuję-buziaka-śli-nie-masz-chłopaka-całuję-ramiona-śli-jesteś-spragniona-całuję
anonimcałujęoczętajeślijesteśuśmiechniętabuziakaniemaszchłopakaramionaspragnionapozostałościpragnieszmiłościcałuję oczętaoczętajeślijeśli jesteśjesteś uśmiechniętacałuję buziakabuziakajeślijeśli nienie maszmasz chłopakacałuję ramionaramionajeślijeśli jesteśjesteś spragnionacałuję pozostałościpozostałościjeślijeśli pragnieszpragniesz miłościcałuję oczętajeśli jesteśjeśli jesteś uśmiechniętacałuję buziakajeśli niejeśli nie masznie masz chłopakacałuję ramionajeśli jesteśjeśli jesteś spragnionacałuję pozostałościjeśli pragnieszjeśli pragniesz miłości

Jeśli jesteś próżny, twoje czyny to potwierdzą, niezależnie od tego, jak szlachetne pozory by przybrały; jeśli próżny nie jesteś, twoja pozorna próżność pozostanie skromnością. -John Ashbery
jeśli-jesteś-próżny-twoje-czyny-to-potwierdzą-niezależnie-od-tego-jak-szlachetne-pozory-by-przybrały-śli-próżny-nie-jesteś-twoja-pozorna
Całuję us­ta ale nie Two­je, do­tykam skóry in­nej niż Two­ja ... Kocham Cię prze­cież tak bar­dzo a jed­nak w fan­tazjach tak często od­daję się w ob­ce ramiona. -loquentia
całuję-us­-ale-nie two­-do­tykam-skóry-in­nej-ż-two­ja-kocham cię-prze­cież-tak-bar­dzo-a jed­nak-w fan­tazjach-tak-często
Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. -Anonim
cham-to-ktoś-kto-mówi-gdy-całuje
Nie całuje się tylko wargami, ale całym ciałem. -Roland Leonhardt
nie-całuje-ę-tylko-wargami-ale-całym-ciałem