Całuj i pieść mo­je ciało pod ma­jową, let­nią osłoną nieba.


całuj-i pieść-mo­-ciało-pod-­jową-let­ą-osłoną-nieba
bluecaffecałuji pieśćmo­jeciałopodma­jowąlet­niąosłonąniebacałuj i pieśći pieść mo­jemo­je ciałociało podpod ma­jowąlet­nią osłonąosłoną niebacałuj i pieść mo­jei pieść mo­je ciałomo­je ciało podciało pod ma­jowąlet­nią osłoną niebacałuj i pieść mo­je ciałoi pieść mo­je ciało podmo­je ciało pod ma­jowącałuj i pieść mo­je ciało podi pieść mo­je ciało pod ma­jową

szma­ragd błyszczy, a ciem­ność trwoży, pod­niebienie twe pachnie kon­wa­lią. pan bóg na nas pat­rzy jak z loży... ach, po­całuj mnie, po­całuj, Natalio  -lovely-girl
szma­ragd-błyszczy-a ciem­ność-trwoży-pod­niebienie-twe-pachnie-kon­wa­lią-pan bóg-na nas-pat­rzy-jak z loży-ach-po­całuj-mnie
Ob­ra­caj, przew­ra­caj, przy­wieraj, na­macaj. Do­tykaj, kąsaj, całuj i pląsaj. Wy­ginaj, do­tykaj, pieść i nie zni­kaj. Na­maczaj, przesączaj, us­ta­mi mnie tracąj. -PanBarnaba
ob­ra­caj-przew­ra­caj-przy­wieraj-na­macaj-do­tykaj-kąsaj-całuj-i pląsaj-wy­ginaj-do­tykaj-pieść-i nie zni­kaj-na­maczaj
pieść mnie tak jak wiatr pieści drzewa kołysząc szeleszcząc szumiąc unieśmy się do nieba  -Rozczochrana
pieść-mnie-tak-jak-wiatr-pieś-drzewa-kołysząc-szeleszcząc-szumiąc-unieśmy ę-do nieba