Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.


cały-cel-nauki-polega-na-świadomym-zdobyciu-tego-co-młodość-otrzymuje-darmo
iwan turgieniewcałycelnaukipoleganaświadomymzdobyciutegocomłodośćotrzymujedarmocały celcel naukinauki polegapolega nana świadomymświadomym zdobyciuzdobyciu tegoco młodośćmłodość otrzymujeotrzymuje darmocały cel naukicel nauki poleganauki polega napolega na świadomymna świadomym zdobyciuświadomym zdobyciu tegoco młodość otrzymujemłodość otrzymuje darmocały cel nauki polegacel nauki polega nanauki polega na świadomympolega na świadomym zdobyciuna świadomym zdobyciu tegoco młodość otrzymuje darmocały cel nauki polega nacel nauki polega na świadomymnauki polega na świadomym zdobyciupolega na świadomym zdobyciu tego

Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki.Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami.Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym to nasza nadzieja.Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec.Pechowiec to ten, kto otrzymuje od losu zasłużone baty, a nie otrzymuje za nie zasłużonych prezentów.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.