Cechą mądrości jest nie postępować w sposób desperacki.


cechą-mądroś-jest-nie-postępować-w-sposób-desperacki
henry david thoreaucechąmądrościjestniepostępowaćsposóbdesperackicechą mądrościmądrości jestjest nienie postępowaćpostępować ww sposóbsposób desperackicechą mądrości jestmądrości jest niejest nie postępowaćnie postępować wpostępować w sposóbw sposób desperackicechą mądrości jest niemądrości jest nie postępowaćjest nie postępować wnie postępować w sposóbpostępować w sposób desperackicechą mądrości jest nie postępowaćmądrości jest nie postępować wjest nie postępować w sposóbnie postępować w sposób desperacki

Cechą mądrości jest nie postępo­wać w sposób desperacki.Jest cechą pospolitej mądrości obawa, by się nie dać nabrać na czyjąś wartość.Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innymNajlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.