Cel dla niewtajemniczonych bywa fatamorganą.


cel-dla-niewtajemniczonych-bywa-fatamorganą
lucyna winnickaceldlaniewtajemniczonychbywafatamorganącel dladla niewtajemniczonychniewtajemniczonych bywabywa fatamorganącel dla niewtajemniczonychdla niewtajemniczonych bywaniewtajemniczonych bywa fatamorganącel dla niewtajemniczonych bywadla niewtajemniczonych bywa fatamorganącel dla niewtajemniczonych bywa fatamorganą

Nie jedną sprawę już oklaskano, nim okazała się fatamorganą.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem.