Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom.


cel-to-zadanie-jakie-wyznaczamy-naszym-marzeniom
ambrose bierceceltozadaniejakiewyznaczamynaszymmarzeniomzadanie jakiejakie wyznaczamywyznaczamy naszymnaszym marzeniomcel to zadaniezadanie jakie wyznaczamyjakie wyznaczamy naszymwyznaczamy naszym marzeniomcel to zadanie jakiezadanie jakie wyznaczamy naszymjakie wyznaczamy naszym marzeniomcel to zadanie jakie wyznaczamyzadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom

Cel to za­danie ja­kie wyz­nacza­my naszym marzeniom.Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka.Jakie są główne cele małżeństwa? Pierwszy cel to dać obywateli państwu, dzieci Kościołowi, mieszkańców Niebu.– A jakie jest największe kłamstwo świata? – To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.- A jakie jest największe kłamstwo świata? - To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.