Cel uświęca środki.


cel-uświęca-środki
thomas hobbesceluświęcaśrodkicel uświęcauświęca środkicel uświęca środki

Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne.Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel.Cel uświęca plotki.Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel.Nikczemne środki upodlają nawet najszlachetniejszy cel.Cel wojny może być sprawiedliwy, ale środki nigdy.