Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne.


cel-uświęca-środki-tak-ale-tylko-wówczas-gdy-środki-nie-są-z-tym-celem-sprzeczne
antoine de saint - exuperyceluświęcaśrodkitakaletylkowówczasgdyśrodkinietymcelemsprzecznecel uświęcauświęca środkiale tylkotylko wówczasgdy środkiśrodki nienie sąz tymtym celemcelem sprzecznecel uświęca środkiale tylko wówczasgdy środki nieśrodki nie sąnie są zsą z tymz tym celemtym celem sprzecznegdy środki nie sąśrodki nie są znie są z tymsą z tym celemz tym celem sprzecznegdy środki nie są zśrodki nie są z tymnie są z tym celemsą z tym celem sprzeczne

Cel uświęca środki.Cel wojny może być sprawiedliwy, ale środki nigdy.Nikczemne środki upodlają nawet najszlachetniejszy cel.Terror ma zawsze przyczynę, tylko jego cel i środki są fałszywe. Terror to rak ducha. Komórki niszczą się wzajemnie. Terror to przerzuty. Przyczyną terroru jest bezradność. Terror to najpodlejsza z ludzkich akcji.Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel.Istnieje pewna idea, która kiedyś spowoduje prawdziwą wojnę światową: że Bóg nie stworzył człowieka, jako konsumenta i producenta. Że środki potrzebne do życia nie są celem życia. Że żołądek nie powinien przerastać głowy. Że życie nie jest uzasadnione wyłącznie robieniem pieniędzy. Że człowiek żyje w czasie, by mieć czas i po to, by nie osiągnął danego celu nogami, zanim nie dojdzie tam sercem.