Cel uświęca plotki.


cel-uświęca-plotki
zbigniew waydykceluświęcaplotkicel uświęcauświęca plotkicel uświęca plotki

Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel.Cel uświęca środki.Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel.Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.