Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
sofoklescelzamierzonycelosiągniętynigdyniejesttymsamymcel zamierzonycel osiągniętyosiągnięty nigdynigdy nienie jestjest tymtym samymzamierzony a cela cel osiągniętycel osiągnięty nigdyosiągnięty nigdy nienigdy nie jestnie jest tymjest tym samymcel zamierzony a celzamierzony a cel osiągniętya cel osiągnięty nigdycel osiągnięty nigdy nieosiągnięty nigdy nie jestnigdy nie jest tymnie jest tym samymcel zamierzony a cel osiągniętyzamierzony a cel osiągnięty nigdya cel osiągnięty nigdy niecel osiągnięty nigdy nie jestosiągnięty nigdy nie jest tymnigdy nie jest tym samym

Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.