Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
sofoklescelzamierzonycelosiągniętynigdyniejesttymsamymcel zamierzonycel osiągniętyosiągnięty nigdynigdy nienie jestjest tymtym samymzamierzony a cela cel osiągniętycel osiągnięty nigdyosiągnięty nigdy nienigdy nie jestnie jest tymjest tym samymcel zamierzony a celzamierzony a cel osiągniętya cel osiągnięty nigdycel osiągnięty nigdy nieosiągnięty nigdy nie jestnigdy nie jest tymnie jest tym samymcel zamierzony a cel osiągniętyzamierzony a cel osiągnięty nigdya cel osiągnięty nigdy niecel osiągnięty nigdy nie jestosiągnięty nigdy nie jest tymnigdy nie jest tym samym

Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles
cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo. -Sofokles
cel-za­mie­rzo­ny-i cel-osiągnięty- to nig­dy-nie jest to samo
Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty. -ktos-do-kochania
chciałam-cel­nie-tra­fić-w two­-ser­-ale-nies­te­ty-cel-nie zos­ł-osiągnięty
Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony
odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem. -Kedar
jeśli-wy­tycza­my-so­bie-cel-gdy-za­ży-nam-­dynie-na dążeniu-do ­go-reali­zac­ji-to cel-sta­ ę-środkiem