Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
sofoklescelzamierzonycelosiągniętynigdyniejesttymsamymcel zamierzonycel osiągniętyosiągnięty nigdynigdy nienie jestjest tymtym samyma cel osiągniętycel osiągnięty nigdyosiągnięty nigdy nienigdy nie jestnie jest tymjest tym samyma cel osiągnięty nigdycel osiągnięty nigdy nieosiągnięty nigdy nie jestnigdy nie jest tymnie jest tym samyma cel osiągnięty nigdy niecel osiągnięty nigdy nie jestosiągnięty nigdy nie jest tymnigdy nie jest tym samym

Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.