Celem życia jest: w swojej małej jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu.


celem-życia-jest-w-swojej-łej-jednostkowej-duszy-odbić-jak-najwięcej-kosmosu
henryk elzenbergcelemżyciajestswojejmałejjednostkowejduszyodbićjaknajwięcejkosmosucelem życiażycia jestw swojejswojej małejmałej jednostkowejjednostkowej duszyduszy odbićodbić jakjak najwięcejnajwięcej kosmosucelem życia jestw swojej małejswojej małej jednostkowejmałej jednostkowej duszyjednostkowej duszy odbićduszy odbić jakodbić jak najwięcejjak najwięcej kosmosuw swojej małej jednostkowejswojej małej jednostkowej duszymałej jednostkowej duszy odbićjednostkowej duszy odbić jakduszy odbić jak najwięcejodbić jak najwięcej kosmosuw swojej małej jednostkowej duszyswojej małej jednostkowej duszy odbićmałej jednostkowej duszy odbić jakjednostkowej duszy odbić jak najwięcejduszy odbić jak najwięcej kosmosu

Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu.Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Jak najwięcej wymagań od człowieka i jak najwięcej szacunku dla niego.Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma.Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.