Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
platoncelemnaszychczynówpowinnobyćczynieniedobracelem naszychnaszych czynówczynów powinnopowinno byćbyć czynienieczynienie dobracelem naszych czynównaszych czynów powinnoczynów powinno byćpowinno być czynieniebyć czynienie dobracelem naszych czynów powinnonaszych czynów powinno byćczynów powinno być czynieniepowinno być czynienie dobracelem naszych czynów powinno byćnaszych czynów powinno być czynienieczynów powinno być czynienie dobra

Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki.Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej rękiCelem pracującego nie powinno być zarabianie na życie czy też otrzymanie „dobrej pracy”, ale dobre wykonywanie danej roboty.Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra....