Cenzura to reklama na koszt państwa.


cenzura-to-reklama-na-koszt-państwa
federico fellinicenzuratoreklamanakosztpaństwareklama nana kosztkoszt państwacenzura to reklamareklama na kosztna koszt państwacenzura to reklama nareklama na koszt państwacenzura to reklama na koszt

Polityka zagraniczna to turystyka na koszt państwa.Cenzura przeciwko pospolitości ducha byłaby co najmniej równie pożądana jak cenzura polityczna czy moralna.Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel.Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.Każdy pochlebca żyje na koszt człowieka, któremu schlebia.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.