Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią.


chęć-śmier­-jest naszą-­dyną-praw­dziwą-tragedią
mario puzochęćśmier­cijest nasząje­dynąpraw­dziwątragediąchęć śmier­ciśmier­ci jest nasząjest naszą je­dynąje­dyną praw­dziwąpraw­dziwą tragediąchęć śmier­ci jest nasząśmier­ci jest naszą je­dynąjest naszą je­dyną praw­dziwąje­dyną praw­dziwą tragediąchęć śmier­ci jest naszą je­dynąśmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwąjest naszą je­dyną praw­dziwą tragediąchęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwąśmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią

Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo
je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca. -Ludwik Hirszfeld
je­dyną-praw­dziwą-pro­pagandą-jest tyl­ko-rze­tel­na-praca
Tragedia: Nasza tragedia polega na tym, że z politycznej farsy robimy dramat. -Artur Nikolski
tragedia-nasza-tragedia-polega-na-tym-że-z-politycznej-farsy-robimy-dramat
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
Praw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym. -Arystoteles
praw­dziwą-spra­wied­li­wośą-jest przeżyć-to co ę-uczy­ło-innym