Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem.


chętniej-rozsądzam-sprawy-między-wrogami-ż-między-przyjaciółmi-bo-z-przyjaciół-w-każdym-razie-jedna-strona-stanie-ę-moim-wrogiem-z-wrogów
bias z prienychętniejrozsądzamsprawymiędzywrogaminiżprzyjaciółmiboprzyjaciółkażdymraziejednastronastaniesięmoimwrogiemwrogówzestronprzyjacielemchętniej rozsądzamrozsądzam sprawysprawy międzymiędzy wrogamiwrogami niżniż międzymiędzy przyjaciółmibo zz przyjaciółprzyjaciół ww każdymkażdym razierazie jednajedna stronastrona staniestanie sięsię moimmoim wrogiemz wrogówwrogów jednajedna zeze stronstron przyjacielemchętniej rozsądzam sprawyrozsądzam sprawy międzysprawy między wrogamimiędzy wrogami niżwrogami niż międzyniż między przyjaciółmibo z przyjaciółz przyjaciół wprzyjaciół w każdymw każdym raziekażdym razie jednarazie jedna stronajedna strona staniestrona stanie sięstanie się moimsię moim wrogiemz wrogów jednawrogów jedna zejedna ze stronze stron przyjacielem

Między jedną miłością a drugą trzeba, dla przyzwoitości, przebyć kwarantannę z trzecią. -Charles Baudelaire
między-jedną-miłośą-a-drugą-trzeba-dla-przyzwoitoś-przebyć-kwarantannę-z-trzecią
Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi. -Didache
dwie-są-drogi-jedna-droga-życia-a-druga-śmierci-i-wielka-jest-różnica-między-nimi
Małżeństwo porównać by można do procesu - zawsze się w nim znajdzie jedna strona poszkodowana. -Honore de Balzac
małżeństwo-porównać-by-można-do-procesu-zawsze-ę-w-nim-znajdzie-jedna-strona-poszkodowana
Jes­tem jeszcze jedną pustą stroną  -Ma ły
jes­tem-jeszcze-jedną-pustą-stroną 
Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła. -John Steinbeck
jedna-trzecia-ludzi-w-ameryce-chce-schudnąć-jedna-trzecia-pragnie-utyć-a-jedna-trzecia-jeszcze-ę-nie-ważyła
Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach. -Henryk Sienkiewicz
co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok