Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie.


chłód-zmysłów-nie przeszkadza-by­naj­mniej-roz­pa­ć ę-głowie
claude crebillonchłódzmysłównie przeszkadzaby­naj­mniejroz­pa­lać sięgłowiechłód zmysłówzmysłów nie przeszkadzanie przeszkadza by­naj­mniejby­naj­mniej roz­pa­lać sięroz­pa­lać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadzazmysłów nie przeszkadza by­naj­mniejnie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać sięby­naj­mniej roz­pa­lać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniejzmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać sięnie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać sięzmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie

Przy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami. -Francis Scott Fitzgerald
przy­naj­mniej-w dzie­dzi­nie-uczuć-nie na­ży-za­dowa­ć ę-popłuczynami
Ko­biety, z który­mi roz­ma­wia się naj­mniej, są najlepsze. -Karl Kraus
ko­biety-z który­mi-roz­­wia ę-naj­mniej-są najlepsze
Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia. -Salvador de Madariaga
sumienie-nie-przeszkadza-nam-w-popełnianiu-grzechów-ale-przeszkadza-cieszyć-ę-z-ich-popełnienia
`Jut­ro już wszys­tko wróci do normy.. roz­wrzeszcza­ne dzieci, za­ganiani rodzice, ludzie z ma­sa włas­nych mniej­szych lub większych prob­lemów na głowie. -bluecaffe
`jut­ro-już-wszys­tko-wró-do normy-roz­wrzeszcza­ne-dzieci-za­ganiani-rodzice-ludzie-z ­-włas­nych-mniej­szych-lub-większych