Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie.


chłód-zmysłów-nie-przeszkadza-bynajmniej-rozpalać-ę-głowie
claude prosper jolyot crebillionchłódzmysłównieprzeszkadzabynajmniejrozpalaćsięgłowiechłód zmysłówzmysłów nienie przeszkadzaprzeszkadza bynajmniejbynajmniej rozpalaćrozpalać sięsię głowiechłód zmysłów niezmysłów nie przeszkadzanie przeszkadza bynajmniejprzeszkadza bynajmniej rozpalaćbynajmniej rozpalać sięrozpalać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadzazmysłów nie przeszkadza bynajmniejnie przeszkadza bynajmniej rozpalaćprzeszkadza bynajmniej rozpalać siębynajmniej rozpalać się głowiechłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniejzmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalaćnie przeszkadza bynajmniej rozpalać sięprzeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie

Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie.To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać.Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.pochłonięci sobą za­pachem zmysłów kocha­my się o poranku w nocy dwa ciała burza zmysłów od­da­jemy się przepełnieni naszą miłością Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika.wyszedłeś gdy spałam prze­budziłam się w okruchach sza­leństwa os­tat­niej nocy z mapą po­całunków na ciele owi­nięta ciepłem dotyku z ty­siącem py­tań we włosach cienie zmysłów na ścianie ta­niec os­tat­nich chwil kończą w ukłonie szep­tu na dobranoc studzo­na chłod­nym od­dechem zaw­stydzo­ne­go dziś ok­na cze­kam aż wróci rozsądek