Chłop żywemu nie przepuści.


chłop-żywemu-nie-przepuś
kazimierz grześkowiakchłopżywemunieprzepuścichłop żywemużywemu nienie przepuścichłop żywemu nieżywemu nie przepuścichłop żywemu nie przepuści

Biada żywemu, który umarłego znieważy, zrani jego miłość własną, obrazi jego honor. Umarli są zazdrośni i mściwi. Nie boją się nikogo i niczego, razów ani ran, ani przeważającej liczby wrogów. Nie boją się nawet śmierci.Swój chłop to ta­ki, który nig­dy nie po­pełni draństw, ja­kie mu się przypisuje.Chłop potęgą jest i basta.Swój chłop to taki, który nigdy nie popełni draństw, jakie mu się przypisuje.A one marzyły o chłop­cach, którzy pójdą z ni­mi na huśtawkę,rozhuśtają je wy­soko i nie poz­wolą im spaść.Jak Bóg zag­rzmi, to chłop do pacierza.